Menu
Správa mestského majetku s.r.o. Skalica

Futbalové ihriská

Cenník letný štadión Skalica platný od 1.1.2023

hlavná futbalová plocha s atletickými sektormi

120 €/hod bez DPH

vedľajšia futbalová plocha - prírodný trávnik

60,00 €

futbalové ihrisko s umelým povrchom UEFA

100,00 €

futbalové ihrisko s umelým povrchom UEFA od 01.11. do 31.03.

120 €/hod bez DPH

atletický ovál (mimo dráhy č. 1)

25,00 €

ROZPIS