Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. 

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

tel. číslo: 034/6648336

IČO: 34 140 590

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

O nás

 

Vznik spoločnosti sa datuje do roku 1996. 30. apríla sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie a 14. mája 1996 bol spoločnosti vydaný prvý živnostenský list.

Od tohto dátumu sa v činnosti našej spoločnosti veľa zmenilo. Pôvodný rozsah činností bol zameraný najmä na správu a  prenájom majetku mesta Skalica. Postupne sa rozšíril rozsah činností o prevádzky výrobného charakteru, napr. mestské vinohrady, kúpaliská a pod. Neskôr pribudla správa športovísk, lesy, verejné priestranstvo, miestne komunikácie až po vývarovňu pre deti z MŠ a výrobu Skalického trdelníka.

S rozvojom činností spoločnosti sa zvyšoval aj jej objem výkonov vyjadrený vo finančnom objeme. Obrat spoločnosti v niektorých rokoch presiahol 2,5 mil. €. Zvyšoval sa objem realizovaných investícií a stým súviselo aj navýšenie základného imania spoločnosti na viac ako 10 mil. €. Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere je blízky k šesťdesiatim pracovníkom a okrem nich máme niekoľko sezónnych pracovníkov a pracovníkov na dohodu o vykonaní práce.

Naša spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou mesta Skalica, je jeho najbližší výkonný článok, ktorý v mnohých prípadoch zabezpečuje činnosti a práce, ktoré sa nedajú zabezpečiť u iných dodávateľov, alebo predstavujú oblasť, ktorá je pre podnikateľské subjekty nezaujímavá.

Rovnako sa naša spoločnosť podieľa na príprave a spoluorganizovaní mnohých spoločenských aktivít organizovaných v našom meste. Takmer od začiatku sme boli organizačnou zložkou Skalických dní. V prvých rokoch, kedy nebol až tak vysoký záujem o poskytovanie občerstvovacích služieb sme ich zabezpečovali priamo my, či už výrobou a predajom burčiaku alebo aj samotným občerstvením. Rovnako to bolo v začiatkoch aj na kúpaliskách, či už v meste Skalica alebo v Zlatníckej doline, kde sme bufety prevádzkovali vo vlastnej réžii.

Rozvojom spoločnosti v oblasti súkromného podnikania sa mnohé tieto služby preniesli na dodávateľov a naša spoločnosť fungovala ako koordinátor a objednávateľ. Vtedy sa naše aktivity preniesli do oblastí opráv a rekonštrukcií historických budov a objektov v našom meste a naša stavebná skupina mala aj viac ako 20 zamestnancov. V tom období sme opravili takmer všetky budovy vo vlastníctve mesta Skalica, dokonca sme vykonávali opravy aj pre objednávateľov.

V súčasnosti je nosnou úlohou spoločnosti správa, prevádzka a údržba objektov v našom meste vrátane novovybudovaných investícií, ktorých nebolo za posledných 10 rokov málo. Všetky tieto novovybudované alebo zrekonštruované objekty potrebujú pravidelnú údržbu a servis. Aj v tomto období sa podieľame na nových investíciách v našom meste, z ktorých najvýznamnejšia je rekonštrukcia areálu letného štadióna, vrátane výstavby novej tribúny pre 1 596 divákov.

Budúcnosť našej spoločnosti je spojená s rozvojom a každodenným životom nášho mesta. Naše mesto sa neustále rozširuje, pribúdajú nové ulice, nové verejné priestranstvá a nová občianska vybavenosť. Všetky tieto aktivity zvyšujú životnú úroveň v našom meste, ale aj nároky na ich prevádzkovanie a údržbu. Preto sme presvedčení, že budúcnosť našej spoločnosti je veľmi úzko spojená s prácami pre naše mesto a službami pre jeho obyvateľov.