Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. 

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

tel. číslo: 034/6648336

IČO: 34 140 590

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigácia

Obsah

Obchodná verejná súťaž na prenájom Prístaviska na Baťovom kanáli

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom Prístaviska na Baťovom kanáli. 

Termín predkladania súťažných návrhov: 25.01.2022 do 14.00 hod.

Podmienky súťaže prikladáme v priloženom dokumente.
OVS prenájom Baťov kanal.pdf (217.8 kB)

Poďakovanie

Spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. chce touto cestu vyjadriť poďakovanie spoločnosti APROXIMA, s.r.o. za zabezpečenie stravy pre deti v Materskej škole Skalica v období od 09.12.2021 do 17.12.2021, kedy bola prevádzka Vývarovne pre Materské školy uzatvorená z dôvodu výskytu COVID 19 na pracovisku.

Ponuka Skateparku

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.  Skalica ponúka samosprávam, športovým organizáciám a priaznivcom adrenalínových športov technické vybavenie skateparku, ktorý sa skladá z trinástich častí prekážok, vhodný na umiestnanie na betónovú či asfaltovú plochu o veľkosti 33x25 metrov (odporúčaná plocha). Pôvodný skatepark bol umiestnený v Skalici na ploche medzi železničnou stanicou a bývalým areálom KINEX.  Rok výroby 2010. Od roku 2016 sa nevyužíva. Stav skateparkových prekážok je primeraný svojmu veku a vonkajšiemu uskladneniu. Kostra prekážok je z pozinkovanej ocele  a povrch je zložený z dreva a vodovzdornej preglejky. Obhliadka prekážok pre prípadných záujemcov možná po telefonickom dohovore. Kontaktná osoba Ing. Igor Pollák, kontakt: 0911110096. V prípade záujmu prosíme zaslať ponuku na mailovú adresu: sekretariat@smmskalica.sk najneskôr do 25.11.2021.
Nákres Skateparku (436.85 kB)

fofo

foto2

Oznam pre chatárov v lokalite Zlatnícka dolina, Skalica

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. ako nájomca, ktorý má právo disponovať s pozemkami vo vlastníctve mesta Skalica oznamuje všetkým vlastníkom a užívateľom chát a pozemkov v Zlatníckej doline, že uzatvorila dohodu o spolupráci s Občianskym združením: Chatári - Skalické hory, o.z., v ktorej sa dohodli na spolupráci pri rozvoji chatárskej oblasti a to najmä pri ochrane prírody a životného prostredia, ochrane proti požiarom, dodržiavaní poriadku a občianskeho spolužitia, v oblasti nakladania s odpadmi ako aj v ostatných oblastiach dotýkajúcich sa života v chatárskej oblasti.

Táto spolupráca však nemá význam bez Vás chatárov, ktorí budú participovať na činnostiach občianskeho združenia teda rozvoji chatárčenia v zmysle platných právnych predpisov v SR. Preto chceme týmto osloviť čo najviac chatárov, aby napomáhali svojou aktivitou k rozvoju chatárskej oblasti v Zlatníckej doline.

Po dohode s občianskym združením Chatári - Skalické hory, o.z. týmto pozývame všetkých chatárov v Zlatníckej doline, aby prišli  v piatok 30.07.2021 o 16.00 hod. na detské futbalové ihrisko vedľa autobusovej zastávky a parkoviska v Zlatníckej doline, kde sa uskutoční úvodné stretnutie aj za prítomnosti zástupcov spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o..

Komunálny odpad - Zlatnícka dolina ZMENA

Pripomíname chatárom, že z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica bol od 1.1.2021 zmenený systém nakladania s komunálnymi odpadmi v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina.

 

Pôvodný systém zberu komunálneho odpadu, ktorý sa uskutočňoval jedenkrát týždenne v mesiacoch jún, júl, august, september z vyhradených miest, bol zrušený a nahradený novým systémom zberu komunálneho odpadu, podľa ktorého sú chatári povinní umiestňovať komunálny odpad do príslušných zberných nádob umiestnených na parkovisku v Zlatníckej doline (zberné nádoby na zmesový odpad, papier, plasty, sklo).

Oznam - zmena v kompetencii vydávania súhlasu na výrub drevín od 1.1.2020

Informujeme Vás o zmene v pôsobnosti vo vydávaní súhlasov na výrub drevín za hranicami zastavaného územia, ktorá prechádza z obcí na Okresné úrady v zmysle zákona č. 356/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

V zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica (Ing. Markéta Černinová, marketa.cerninova@minv.sk, 034/ 664 82 62) rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce. V katastrálnom území Skalica ide najčastejšie o výrub v Zlatníckej doline, vo vinohradoch, a pod.. To či je pozemok umiestnený v zastavanom území obce alebo mimo zastaveného územia obce žiadateľ zistí podľa listu vlastníctva, ktoré je uvedené v kolónke umiestnenie pozemku (kód 1 alebo 2).

Mesto Skalica naďalej vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce, tzn. v meste.

16.06.2016

Areál Františkánskeho kláštora

Areál Františkánskeho kláštora

Komplex Františkánskeho kláštora dnes pozostáva z kláštornej budovy, v priestoroch ktorej sídli ZUŠ Skalica, Štátny archív, Vinotéka, z kostola, Rajského nádvoria a veľkej Františkánskej záhrady. Po rozsiahlej rekonštrukcii interiérov a vonkajších priestorov sa vytvoril v areále františkánskeho kláštora kultúrny stánok pre konanie rôznych spoločenských a kultúrnych aktivít mesta.

Detail

16.06.2016

Skalický trdelník

Skalický trdelník

Skalický trdelník, ako jeden z fenoménov Skalice, predstavuje pre jeho obyvateľov a návštevníkov repojdenie s históriou, tradíciou a vynikajúcim gastronomickým zážitkom. Skalický trdelník, ako prvý slovenský potravinársky výrobok s Chráneným zemepisným označením, sa vyrába a prezentuje v prevádzke "Vinotéka u Františkánov" v pracovných dňoch v dvojzmennej prevádzke.

Detail

16.06.2016

Kúpalisko Zlatnícka dolina

Kúpalisko Zlatnícka dolina

Kúpalisko sa nachádza v RO Zlatnícka dolina len 7 km od Skalice. Kúpalisko je v mesiacoch júl - august otvorené od 10,00, ak nie je na stránkach našej spoločnosti uvedené inak.

Detail

02.06.2016

Vinotéka u františkánov

Vinotéka u františkánov

predstavuje regionálne prezentačné miesto Občianskoho druženia Vínna cesta Záhorie, združujúcej pestovateľov hrozna, výrobcov vína a poskytovateľov služieb v oblasti gastronómie a turistiky spojenej s vinnými tradíciami. Vínotáka je súčasťou kultúrno - spoločenského centra mesta Skalica, františkánskeho kláštora.

Detail

02.06.2016

Plážové volejbalové ihriská

volejbal

Detail

26.11.2021

OZNAM

Vínotéka u Františkánov Vám oznamuje, že funguje formou okienkového predaja z dôvodu epidemiologickej situácie. V prípade objednávok volajte na tel. č. 034/664 91 36 alebo +421 918 322 565. Otváracie hodiny: PO - PIA od 10.00 hod. do 17:00 hod. SO - NE od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Detail

24.08.2021

OZNAM

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje ukončenie letnej sezóny kúpaliska z dôvodu nepriaznivého počasia. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

12.07.2021

Oznámenie

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje návštevníkom, že dňa 12.07.2021 sa kúpalisko z technických príčin otvára o 13.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

18.06.2021

Oznam - otvorenie kúpaliska v Zlatníckej doline

Oznamujeme Vám, že na základe  zlepšenia pandemickej situácie v rámci okresu Skalica sa kúpalisko v Zlatníckej doline otvára od pondelka 21.06.2021 od 13.00 hod. s obmedzenou kapacitou maximálne 30% z celkovej kapacity prevádzky.

Detail

09.06.2021

Oznámenie - kúpalisko Zlatnícka dolina

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje návštevníkom, že z dôvodu pandemickej situácie (1. stupeň varovania - ružový okres) zostáva kúpalisko v Zlatníckej doline zatiaľ zatvorené.  Ďakujeme za pochopenie.

Detail