Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. 

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

tel. číslo: 034/6648336

IČO: 34 140 590

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Navigácia

Obsah

Oznam

Oznamujeme návštevníkom kúpaliska v Zlatníckej doline, že dňom 29.08.2022 sa kúpalisko pre túto sezónu zatvára. Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje návštevníkom, že dňa 26.07.2022 je kúpalisko zatvorené z dôvodu nepriaznivého počasia. Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje návštevníkom, že dňa 12.07.2022 je kúpalisko zatvorené z dôvodu nepriaznivého počasia. Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

Oznamujeme Vám, že spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica bude dňa 12. mája 2022 v doobedňajších hodinách z technických príčin ZATVORENÁ.

Obchodná verejná súťaž na prenájom vinohradu v katastrálnom území Skalica lokalita Novosady dolné a Novosady horné

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica vyhlasuje obchodnú verejnú suťaž na prenájom vinohradu v katastrálnom území Skalica lokalita Novosady dolné a Novosady horné.

Termín predkladania súťažných návrhov do 16.03.2022 do 14.00 hod.

Podmienky súťaže spolu s prílohami prikladáme v nižšie priložených dokumentoch.

OVS prenájom Vinohrady ND.pdf (484.82 kB)

Príloha č. 1 OVS tabuľka odrôd.pdf (142.57 kB)

Príloha č. 2 k OVS snímka mapy.pdf (76.33 kB)

Príloha č. 3 Zmluva prenájom vinohradu.pdf (535.33 kB)

 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže:

vyhodnotenie OVS (195.86 kB)

Obchodná verejná súťaž na prenájom Prístaviska na Baťovom kanáli

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom Prístaviska na Baťovom kanáli. 

Termín predkladania súťažných návrhov: 25.01.2022 do 14.00 hod.

Podmienky súťaže prikladáme v priloženom dokumente.
OVS prenájom Baťov kanal.pdf (217.8 kB)

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže:

vyhodnotenie OVS prenájom Baťov kanál (40.71 kB)

Poďakovanie

Spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. chce touto cestu vyjadriť poďakovanie spoločnosti APROXIMA, s.r.o. za zabezpečenie stravy pre deti v Materskej škole Skalica v období od 09.12.2021 do 17.12.2021, kedy bola prevádzka Vývarovne pre Materské školy uzatvorená z dôvodu výskytu COVID 19 na pracovisku.

Ponuka Skateparku

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.  Skalica ponúka samosprávam, športovým organizáciám a priaznivcom adrenalínových športov technické vybavenie skateparku, ktorý sa skladá z trinástich častí prekážok, vhodný na umiestnanie na betónovú či asfaltovú plochu o veľkosti 33x25 metrov (odporúčaná plocha). Pôvodný skatepark bol umiestnený v Skalici na ploche medzi železničnou stanicou a bývalým areálom KINEX.  Rok výroby 2010. Od roku 2016 sa nevyužíva. Stav skateparkových prekážok je primeraný svojmu veku a vonkajšiemu uskladneniu. Kostra prekážok je z pozinkovanej ocele  a povrch je zložený z dreva a vodovzdornej preglejky. Obhliadka prekážok pre prípadných záujemcov možná po telefonickom dohovore. Kontaktná osoba Ing. Igor Pollák, kontakt: 0911110096. V prípade záujmu prosíme zaslať ponuku na mailovú adresu: sekretariat@smmskalica.sk najneskôr do 25.11.2021.
Nákres Skateparku (436.85 kB)

fofo

foto2

Oznam pre chatárov v lokalite Zlatnícka dolina, Skalica

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. ako nájomca, ktorý má právo disponovať s pozemkami vo vlastníctve mesta Skalica oznamuje všetkým vlastníkom a užívateľom chát a pozemkov v Zlatníckej doline, že uzatvorila dohodu o spolupráci s Občianskym združením: Chatári - Skalické hory, o.z., v ktorej sa dohodli na spolupráci pri rozvoji chatárskej oblasti a to najmä pri ochrane prírody a životného prostredia, ochrane proti požiarom, dodržiavaní poriadku a občianskeho spolužitia, v oblasti nakladania s odpadmi ako aj v ostatných oblastiach dotýkajúcich sa života v chatárskej oblasti.

Táto spolupráca však nemá význam bez Vás chatárov, ktorí budú participovať na činnostiach občianskeho združenia teda rozvoji chatárčenia v zmysle platných právnych predpisov v SR. Preto chceme týmto osloviť čo najviac chatárov, aby napomáhali svojou aktivitou k rozvoju chatárskej oblasti v Zlatníckej doline.

Po dohode s občianskym združením Chatári - Skalické hory, o.z. týmto pozývame všetkých chatárov v Zlatníckej doline, aby prišli  v piatok 30.07.2021 o 16.00 hod. na detské futbalové ihrisko vedľa autobusovej zastávky a parkoviska v Zlatníckej doline, kde sa uskutoční úvodné stretnutie aj za prítomnosti zástupcov spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o..

Komunálny odpad - Zlatnícka dolina ZMENA

Pripomíname chatárom, že z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica bol od 1.1.2021 zmenený systém nakladania s komunálnymi odpadmi v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina.

 

Pôvodný systém zberu komunálneho odpadu, ktorý sa uskutočňoval jedenkrát týždenne v mesiacoch jún, júl, august, september z vyhradených miest, bol zrušený a nahradený novým systémom zberu komunálneho odpadu, podľa ktorého sú chatári povinní umiestňovať komunálny odpad do príslušných zberných nádob umiestnených na parkovisku v Zlatníckej doline (zberné nádoby na zmesový odpad, papier, plasty, sklo).

Oznam - zmena v kompetencii vydávania súhlasu na výrub drevín od 1.1.2020

Informujeme Vás o zmene v pôsobnosti vo vydávaní súhlasov na výrub drevín za hranicami zastavaného územia, ktorá prechádza z obcí na Okresné úrady v zmysle zákona č. 356/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

V zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica (Ing. Markéta Černinová, marketa.cerninova@minv.sk, 034/ 664 82 62) rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce. V katastrálnom území Skalica ide najčastejšie o výrub v Zlatníckej doline, vo vinohradoch, a pod.. To či je pozemok umiestnený v zastavanom území obce alebo mimo zastaveného územia obce žiadateľ zistí podľa listu vlastníctva, ktoré je uvedené v kolónke umiestnenie pozemku (kód 1 alebo 2).

Mesto Skalica naďalej vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce, tzn. v meste.

16.06.2016

Areál Františkánskeho kláštora

Areál Františkánskeho kláštora

Komplex Františkánskeho kláštora dnes pozostáva z kláštornej budovy, v priestoroch ktorej sídli ZUŠ Skalica, Štátny archív, Vinotéka, z kostola, Rajského nádvoria a veľkej Františkánskej záhrady. Po rozsiahlej rekonštrukcii interiérov a vonkajších priestorov sa vytvoril v areále františkánskeho kláštora kultúrny stánok pre konanie rôznych spoločenských a kultúrnych aktivít mesta.

Detail

16.06.2016

Skalický trdelník

Skalický trdelník

Skalický trdelník, ako jeden z fenoménov Skalice, predstavuje pre jeho obyvateľov a návštevníkov repojdenie s históriou, tradíciou a vynikajúcim gastronomickým zážitkom. Skalický trdelník, ako prvý slovenský potravinársky výrobok s Chráneným zemepisným označením, sa vyrába a prezentuje v prevádzke "Vinotéka u Františkánov" v pracovných dňoch v dvojzmennej prevádzke.

Detail

16.06.2016

Kúpalisko Zlatnícka dolina

Kúpalisko Zlatnícka dolina

Kúpalisko sa nachádza v RO Zlatnícka dolina len 7 km od Skalice. Kúpalisko je v období od 24.06. 2022 do 30.06 2022 otvorené od 13.00 hod do 19.00 hod a v mesiacoch júl - august otvorené od 10,00 hod do 19.00 hod., ak nie je na stránkach našej spoločnosti uvedené inak.

Detail

02.06.2016

Vinotéka u františkánov

Vinotéka u františkánov

predstavuje regionálne prezentačné miesto Občianskoho druženia Vínna cesta Záhorie, združujúcej pestovateľov hrozna, výrobcov vína a poskytovateľov služieb v oblasti gastronómie a turistiky spojenej s vinnými tradíciami. Vínotáka je súčasťou kultúrno - spoločenského centra mesta Skalica, františkánskeho kláštora.

Detail

02.06.2016

Plážové volejbalové ihriská

volejbal

Detail

26.11.2021

OZNAM

Vínotéka u Františkánov Vám oznamuje, že funguje formou okienkového predaja z dôvodu epidemiologickej situácie. V prípade objednávok volajte na tel. č. 034/664 91 36 alebo +421 918 322 565. Otváracie hodiny: PO - PIA od 10.00 hod. do 17:00 hod. SO - NE od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Detail

24.08.2021

OZNAM

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje ukončenie letnej sezóny kúpaliska z dôvodu nepriaznivého počasia. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

12.07.2021

Oznámenie

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje návštevníkom, že dňa 12.07.2021 sa kúpalisko z technických príčin otvára o 13.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

18.06.2021

Oznam - otvorenie kúpaliska v Zlatníckej doline

Oznamujeme Vám, že na základe  zlepšenia pandemickej situácie v rámci okresu Skalica sa kúpalisko v Zlatníckej doline otvára od pondelka 21.06.2021 od 13.00 hod. s obmedzenou kapacitou maximálne 30% z celkovej kapacity prevádzky.

Detail

09.06.2021

Oznámenie - kúpalisko Zlatnícka dolina

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica ako prevádzkovateľ kúpaliska Zlatnícka dolina oznamuje návštevníkom, že z dôvodu pandemickej situácie (1. stupeň varovania - ružový okres) zostáva kúpalisko v Zlatníckej doline zatiaľ zatvorené.  Ďakujeme za pochopenie.

Detail