Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. 

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

tel. číslo: 034/6648336

IČO: 34 140 590

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigácia

Obsah

Oznam pre chatárov v lokalite Zlatnícka dolina, Skalica

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. ako nájomca, ktorý má právo disponovať s pozemkami vo vlastníctve mesta Skalica oznamuje všetkým vlastníkom a užívateľom chát a pozemkov v Zlatníckej doline, že uzatvorila dohodu o spolupráci s Občianskym združením: Chatári - Skalické hory, o.z., v ktorej sa dohodli na spolupráci pri rozvoji chatárskej oblasti a to najmä pri ochrane prírody a životného prostredia, ochrane proti požiarom, dodržiavaní poriadku a občianskeho spolužitia, v oblasti nakladania s odpadmi ako aj v ostatných oblastiach dotýkajúcich sa života v chatárskej oblasti.

Táto spolupráca však nemá význam bez Vás chatárov, ktorí budú participovať na činnostiach občianskeho združenia teda rozvoji chatárčenia v zmysle platných právnych predpisov v SR. Preto chceme týmto osloviť čo najviac chatárov, aby napomáhali svojou aktivitou k rozvoju chatárskej oblasti v Zlatníckej doline.

Po dohode s občianskym združením Chatári - Skalické hory, o.z. týmto pozývame všetkých chatárov v Zlatníckej doline, aby prišli  v piatok 30.07.2021 o 16.00 hod. na detské futbalové ihrisko vedľa autobusovej zastávky a parkoviska v Zlatníckej doline, kde sa uskutoční úvodné stretnutie aj za prítomnosti zástupcov spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o..

Komunálny odpad - Zlatnícka dolina ZMENA

Pripomíname chatárom, že z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica bol od 1.1.2021 zmenený systém nakladania s komunálnymi odpadmi v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina.

 

Pôvodný systém zberu komunálneho odpadu, ktorý sa uskutočňoval jedenkrát týždenne v mesiacoch jún, júl, august, september z vyhradených miest, bol zrušený a nahradený novým systémom zberu komunálneho odpadu, podľa ktorého sú chatári povinní umiestňovať komunálny odpad do príslušných zberných nádob umiestnených na parkovisku v Zlatníckej doline (zberné nádoby na zmesový odpad, papier, plasty, sklo).

Oznam - zmena v kompetencii vydávania súhlasu na výrub drevín od 1.1.2020

Informujeme Vás o zmene v pôsobnosti vo vydávaní súhlasov na výrub drevín za hranicami zastavaného územia, ktorá prechádza z obcí na Okresné úrady v zmysle zákona č. 356/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

V zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica (Ing. Markéta Černinová, marketa.cerninova@minv.sk, 034/ 664 82 62) rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce. V katastrálnom území Skalica ide najčastejšie o výrub v Zlatníckej doline, vo vinohradoch, a pod.. To či je pozemok umiestnený v zastavanom území obce alebo mimo zastaveného územia obce žiadateľ zistí podľa listu vlastníctva, ktoré je uvedené v kolónke umiestnenie pozemku (kód 1 alebo 2).

Mesto Skalica naďalej vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce, tzn. v meste.