Menu
Správa mestského majetku s.r.o. Skalica

Najčastejšie otázky

Ako vybaviť prenájom zariadení?

Dom kultúry  - pre prenájom Kultúrneho domu je potrebné kontaktovať p. Lenku Kvaltínovú na telefónnom čísle 034/664 83 36 alebo e-mail: kvaltinova@smmskalica.sk. Viac informácií o prenájme Domu kultúry nájdete TU

Športové zariadenia – pre prenájom športových zariadení (ľadová plocha, futbalové ihrisko s umelým povrchom)  je potrebné kontaktovať p. Tibora Chrenku  na telefónnom čísle 0918 322 558 alebo e-mail chrenka@smmskalica.sk  Viac informácií o športoviskách nájdete TU

Vínotéka u Františkánov – prenájom pivničných priestorov vo Vínotéke u Františkánov, vybavíte priamo na prevádzke na ulici Kráľovská 16, Skalica, telefónnom číslo 034/6649136 alebo e-mail: vinoteka@smmskalica.sk

Mestská búda – pre prenájom mestskej búdy je potrebné kontaktovať p. Janu Škadrovú na telefónnom čísle  034/ 664 83 36, mail: referent@smmskalica.sk

Viacúčelové zariadenie (KINO) – pre prenájom bývalého kina na Sasinkovej ulici je treba kontaktovať p. Annu Kosírová na čísle 034/664 83 36, mail: fakturant@smmskalica.sk

Františkánska záhrada - pre prenájom Františkánskej záhrady je potrebné kontaktovať p. Lenku Kvaltínovú na telefónnom čísle 034/664 83 36, mail: kvaltinova@smmskalica.sk

 

Ako vybavit povolenie na vjazd do RO Zlatnícka dolina?

Povolenie na vjazd do Rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina vydáva Mesto Skalica. Je potrebné vypísanú žiadosť doručiť na Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica. Odkaz na žiadosť nájdete TU.

Kde nahlásiť poruchu verejného osvetlenia, výtlky na ceste alebo polámanú zeleň?

Všetky poruchy verejného osvetlenia, výtlkov na komunikáciách alebo polámanú zeleň môžete hlásiť na telefónnom čísle 034/664 83 36, alebo priamo kontaktovať p. Katarínu Chovancovú na telefónnom čísle 0918 322 557, mailom na vpp@smmskalica.sk

Kde si môžem zarezervovať/objednať sprievodcovské služby?

Sprievodcovské služby po meste Skalica je možné si objednať priamo v Turisticko informačnej kancelárii mesta Skalica, ktorá sa nachádza na prízemí v Dome kultúry prpadne na telefónnom čísle 034/ 664 5341, mailom na tik@mesto.skalica.sk. Viac informácií o piamatkach nájdete priamo na stránke TIKu.

Ako vybaviť prenájom verejného priestranstva?

Užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica je možné na základe udelenia súhlasu vydaného Mestom Skalica a uzatvorenej nájomnej zmluvy  s obchodnou spoločnosťou SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o..

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o. má ako 100%-ná obchodná spoločnosť založená Mestom Skalica oprávnenie na uzatváranie nájomných zmlúv, ktorých predmetom je užívanie verejne prístupných pozemkov na území mesta. Všetky zmluvné podmienky užívania týchto pozemkov sú súčasťou nájomnej zmluvy, vrátane úhrady za jeho užívanie, ktorú je žiadateľ povinný uhradiť v zmysle uzatvorenej platnej zmluvy.

Súhlas na užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica je možné udeliť napr. pre:

  • predajný stánok
  • prenosný reklamný pútač
  • posedenie pred reštauračným zariadením
  • lešenie, stavebný materiál, zariadenie staveniska
  • uloženie zeminy z výkopu a pod. 

Žiadateľ je povinný podať žiadosť na užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta skalica najneskôr 3 dni pred začatím užívania. (Odkaz na žiadosť (17.02 kB))

Ako vybavím prenájom hrobového miesta?

Prenájom hrobového mieta ( jednohrob, dvojhrob, urnová stena), prepis nájomcu, úhradu nájomného je potrebné vybaviť u správcu cintorínov priamo v Dome smútku na cintoríne. Telefónny kontakt: 0918 322 569, mail: cintoriny@smmskalica.sk.

 

O nás

virtuálny cintorín

cintorin

Kontakt

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. 

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

tel. číslo: 034/6648336

IČO: 34 140 590

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4