Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. 

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

tel. číslo: 034/6648336

IČO: 34 140 590

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

Výberové konanie - pozícia riaditeľ spoločnosti

SMM, s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ spoločnosti. Źiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v leho te do 22. 9. 2020 do 15,00 hod. poštou na adresu spoločnosti alebo osobne do sídla spoločnosti (Dom kultúry) Informácie a požiadavky pre uchádzačov nájtede TU.

Ponuka voľného pracovného miesta

SMM, s.r.o, hľadá do trvalého pracovného pomeru pekára/pekárku do prevádzky výroba Skalického trdelníka, vyučenie v odbore výhodou. Nástup možný ihneď. Základná hodinová mzda 4,- €/hod. 

Oznam pre verejnosť

Lesy SR oznamujú, že od 29. týždňa do konca augusta 2020 bude v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina vykonávaná ťažba dreva. Ide o lokalitu Domovské lúky pravá a ľavá strana od začiatku lesnej cesty Krížnica, č. porastov 248, 249, 250, 252, 254, 255, 263, parc.č. 20235, 20304/1, 20303/1.

Žiadame občanov o ohľaduplnosť a zvýšenú pozornosť pri prejazde zo Zlatníckej doliny popri ROD Skalica, smerom k Mondokovému krížu, ďalej smer Sudoměřice, Vážnická cesta a obchvat Skalice.

OZNAM

Na ul. Psíky došlo 6.7. 2020 k havárii na vzdušnom vedení verejného osvetlenia (roztrhnutý kábel od nákladného auta). SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., ako správca verejného osvetlenia v meste, túto haváriu eviduje a pracuje na jej odstránení. Verejné osvetlenie v tejto lokalite bude sfunkčnené do 17.7. Chceli by sme preto týmto požiadať obyvateľov o trpezlivosť. Nakoľko sa jedná o verejné osvetlenie, zároveň prosíme obyvateľov ul. Psíky, Starohorská a priľahlých vinohradníckych lokalít, aby uvedenú poruchu nenahlasovali na poruchovú linku ZSDi.
 

OZNAM - Kúpalisko v Zlatníckej doline

SMM, s.r.o. oznamuje návštevníkom RO Zlatnícka dolina, že kúpalisko je od 2. 9. 2020 zatvorené. 

Aktuálny cenník 

Oznam - zmena pracovnej doby Vinotéka u Františkánov

SMM, s.r.o. oznamuje svojím zákazníkom a záujemcom o kúpu Skalického trdelníka a vína, že prevádzka Vinotéka u Františkánov, je od 6. 5. 2020 v prevádzke nasledovne:

Pondelok - štvrtok    10,00 hod. - 17,00 hod.

Piatok - sobota          10,00 hod. - 19,00 hod. 

Nedeľa                         13,00 hod - 19,00 hod

Pre návštevníkov bude nachystané aj posedenie na nádvorí vínotéky. 

Bližšie informácie získate na t. č. 034/644 91 36. 

Oznam - zmena v kompetencii vydávania súhlasu na výrub drevín od 1.1.2020

Oznam - zmena v kompetencii vydávania súhlasu na výrub drevín od 1.1.2020

Informujeme Vás o zmene v pôsobnosti vo vydávaní súhlasov na výrub drevín za hranicami zastavaného územia, ktorá prechádza z obcí na Okresné úrady v zmysle zákona č. 356/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

V zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica (Ing. Markéta Černinová, marketa.cerninova@minv.sk, 034/ 664 82 62) rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce. V katastrálnom území Skalica ide najčastejšie o výrub v Zlatníckej doline, vo vinohradoch, a pod.. To či je pozemok umiestnený v zastavanom území obce alebo mimo zastaveného územia obce žiadateľ zistí podľa listu vlastníctva, ktoré je uvedené v kolónke umiestnenie pozemku (kód 1 alebo 2).

Mesto Skalica naďalej vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce, tzn. v meste.